Projekty EFS | Lublin


Bezpłatne zajęcia z Języka Angielskiego
na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym


 
 


Ogłoszenia

Udzielenie zamówienia na podręczniki do języka angielskiego
na poziomach A1-B2 w ramach projektu

Interlogos s.c. Anna Olejniczak, Jarosław Olejniczak w Bełchatowie zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: podręczniki do języka angielskiego na poziomach A1-B2 w ramach projektu "Angielski bez barier" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek do języka angielskiego na poziomach A1-B2 w terminie lipiec 2016 - czerwiec 2017 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 25-64 lata zamieszkujące w mieście Lublin z wykształceniem nie wyższym niż średnie (ISCED 3). Oferty prosimy nadsyłać na adres: interlogos@op.pl w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Data: 13.07.2016

EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników.


PROJEKTY EFS | INTERLOGOS

Nie zwlekaj, dołącz do projektu już dziś!